Advies Groep Duitsland, succesvol zaken doen in Duitsland! tel. 0049 15730073104

Succesvol zaken doen in Duitsland

Een bedrijf oprichten

Advies Groep Duitsland adviseert en verzorgt de oprichting van uw Duitse onderneming. Van idee tot het daadwerkelijk hebben van een bedrijf in Duitsland, Advies Groep Duitsland begeleid het hele trajekt en is uw partner.

Advies Groep Duitsland kan u al het onderstaande aktiepunten uit handen nemen. Wij stellen, in nauw overleg met u, de concept akte op en maken voor u een afspraak bij de notaris. U dient hier persoonlijk te verschijnen ter ondertekening van de akte. Wij begeleiden u bij uw bezoeken aan de notaris en  de bank en helpen u met de aanmeldingen bij de diverse instanties. In slechts vier uur tijd heeft u de beschikking over uw GmbH. Voor de voorbereiding van de oprichting en het maken van de afspraken hebben wij vijf werkdagen nodig. Kortom, een GmbH is snel voor u geregeld.

De meest gebruikte en bekende rechtsvormen in Duitsland zij de GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung)  en de UG (UnternehmerGesellschaft mit beschrankter Haftung) beiden te vergelijken met een Nederlandse BV.

Waarom de keuze voor een Duitse GmbH?

Het voeren van een Duitse GmbH heeft veel voordelen voor u als ondernemer. De Duitse ondernemer doet graag zaken met Duitse bedrijven. Door zaken te kunnen doen met uw GmbH, weten uw Duitse zakenpartners zeker dat de Duitse wet- en regelgeving van toepassing is. Hierdoor geniet u een beter vertrouwen.

 Stappenplan voor het oprichten van een GmbH

1. Er wordt een onderzoek gedaan naar de geplande activiteiten in Duitsland. Voor bepaalde activiteiten is in Duitsland een vergunning vereist. Daarnaast is het binnen een aantal sectoren gebruikelijk dat de ondernemer over specifieke kwalificaties en diploma´s beschikt.

2. Voor het oprichten van een Duitse GmbH moet men in Duitsland naar de notaris. Eerst wordt een concept oprichtingsacte opgesteld met de naam, zetel, doelomschrijving en de bepaling van de hoogte van het stammkapital.  De naam mag vrij gekozen worden. Het is echter verplicht om achter de bedrijfsnaam de rechtsvorm te vermelden.  De doelomschrijving dient nauwkeurig en zo gedetailleerd mogelijk te zijn. De doelomschrijving dient getoetst te worden bij de Duitse Kamer van Koophandel, de Handelskammer.  Het aandelenkapitaal (Stammkapital) van de Duitse GmbH moet tenminste € 25.000 bedragen. Verder is het gebruikelijk in de oprichtingsakte van de Duitse GmbH ook de directeur (Geschaftsführer) te benoemen.

3. Voor het oprichten van een Duitse GmbH heeft u een Duits correspondentieadres nodig. Een postbus adres is onvoldoende. De statutaire zetel van de GmbH mag daar in tegen wel in een andere plaats zijn ingeschreven dan het correspondentieadres.

4. De oprichtingsakte moet door de oprichters bij de Notaris worden gepasseerd. Hierna onstaat een IVor-GmbH. Hiermee kan er een bankrekening worden geopend  waarop tenminste de helft van het aandelenkapitaal gestort kan worden. De Geschäftsführer dient dan te verklaren dat het aandelenkapitaal tot zijn of haar vrije beschikking staat.

5. De inschrijving in het Duitse handelsregister is alleen mogelijk als het volledige aandelenkapitaal van de Duitse GmbH is gestort. Met de inschrijving in het handelsregister (Handelskammer) is de oprichting van een Duitse GmbH een feit. Hierna wordt het MwSt nummer (BTW nummer)  aangevraagd. Als laatste moet de Duitse GmbH nog worden ingeschreven bij het plaatselijke Gewerbeamt in het Gewerberegister.


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of offerte.


Waarom de keuze voor een UG?

 

Advies Groep Duitsland kan u al het onderstaande aktiepunten uit handen nemen. Wij stellen, in nauw overleg met u, de concept akte op en maken voor u een afspraak bij de notaris. U dient  persoonlijk te verschijnen ter ondertekening van de akte. Wij begeleiden u persoonlijk naar de notaris en de bank en helpen u met de aanmeldingen bij de diverse instanties. In slechts vier uur tijd heeft u de beschikking over uw UG. Voor de voorbereiding van de oprichting en het maken van de afspraken hebben wij vijf werkdagen nodig. Kortom, een UG is snel voor u geregeld.

 

Indien u kiest voor het oprichten van een Duitse UG heeft dat voornamelijk te maken met de snelheid van oprichten, lagere kosten en een veel lager aandelenkapitaal (stammkapital) Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen daarom wordt de Duitste UG ook wel de de Duitste GmbH light genoemd.

De Oprichtingskosten van een Duitse UG zijn veel lager dan de oprichtingskosten voor een Duitse GmbH.

De oprichtingstijd voor een UG is veel korter dan de oprichtingstijd die nodig is voor een GmbH.

Een aandelenkapitaal is al mogelijk vanaf € 1,00 tot € 24.999,99 en alles wat daar tussen zit. Bij een Duitse UG moet u per jaar 25% van de jaarwinst (boekhoudkundig) reserveren totdat het minimumkapitaal van      € 25.000 is bereikt om daarmee de mogelijkheid te hebben  om uw Duitse UG om te zetten naar een Duitse GmbH. 

Het kan voorkomen dat de Duitse UG iets minder uitstraling heeft dan een Duitse GmbH, dit heeft hoofdzakelijk te maken met de hoogte van het stammkapital. Om die reden raden wij u ook altijd aan om niet een te laag aandelenkapitaal te storten, van bijvoorbeeld € 1,00. Hoe hoger het stammkapital, hoe serieuzer men u neemt.                                                                                           

Stappenplan voor de oprichting van een UG

1. Er wordt een onderzoek gedaan naar de geplande activiteiten in Duitsland. Voor bepaalde activiteiten is in Duitsland een vergunning vereist. Daarnaast is het binnen een aantal sectoren gebruikelijk dat de ondernemer over specifieke kwalificaties en diploma´s beschikt.

2. Voor het oprichten van een Duitse UG moet men in Duitsland naar de notaris. Eerst wordt een concept oprichtingsacte gemaakt met de naam, zetel, doelomschrijving en de bepaling van de hoogte van het stammkapital.  De naam mag vrij gekozen worden achter de naam dient de rechtsvorm vermeld te worden. De doelomschrijving dient nauwkeurig en zo gedetaillerd mogelijk te zijn. De doelomschrijving dient getoetst te worden bij de Handelskammer (Duitse Kamer van Koophandel).  Het aandelenkapitaal (Stammkapital) van de Duitse UG moet tenminste € 1,00 bedragen. 

3. Voor het oprichten van een Duitse UG heeft u een Duits correspondentieadres nodig. Een postbus adres is onvoldoende. De statutaire zetel van de UG mag daar in tegen wel in een andere plaats zijn ingeschreven dan het correspondentieadres.

4. De oprichtingsakte moet door de oprichters bij de Notaris worden gepasseerd. Hierna onstaat een UG i.g. Hierna kan er een bankrekening worden geopend  waarop het stammkapital gestort kan worden. De Geschäftsführer dient dan te verklaren dat het stammkapital tot zijn of haar vrije beschikking staat.

5. De inschrijving in het Duitse handelsregister is alleen mogelijk als het volledige aandelenkapitaal van de Duitse UG is gestort. Met de inschrijving in het handelsregister (Handelskammer) is de oprichting van een Duitse UG een feit. Hierna wordt het MwsT nummmer (BTW nummer) aangevraagd. Als laatste moet de Duitse UG nog worden ingeschreven bij het plaatselijke Gewerbeamt in het Gewerberegister.


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of offerte!Wij kunnen u binnen 1 week een complete Duitse UG leveren.